Våra beslut idag påverkar våra barns framtid.

Därför är en röst på Liberalerna så viktig.

Det gäller alla beslut politiken tar i Ängelholm. Att vi har bra förskolor som ger våra yngsta barn en trygg start i livet och att det finns platser att tillgå för alla barn.

Att skolan från första klass till studenten fortsätter att stödja och utveckla våra barn och ungdomar och ge varje barn rätt förutsättningar att gå ut med godkända betyg. Att cykel- och gångvägar till skolan ska vara trygga och belysta. Att alla våra barn och ungdomar får möjlighet till en aktiv fritid inom både kultur och idrott och att det finns mötesplatser både för unga och gamla att träffas över generationerna.

Våra barns framtid handlar inte minst om hur vi utvecklar staden och hur vi värnar om jordbruksmarken och planerar för kommande generationer. Ängelholm är en attraktiv inflyttningskommun och därför arbetar vi för en hållbar planering både när det gäller byggande och infrastruktur. All mark behöver inte bebyggas nu, det måste finnas utrymme kvar till våra barn att utveckla efter deras behov. 

En bra och trygg framtid handlar dessutom om tillgång på arbete, bostäder och vård. Därför vill vi fortsätta skapa arbetstillfällen och möjlighet till högre utbildning på hemmaplan. Vi vill ge tillgång till bostäder åt alla oavsett plånbok och satsa på bra nära vård utifrån varje individs behov.

Med framtiden i fokus
I Ängelholm gör vi det omöjliga möjligt. Så står det i visionen som vi i den politiska majoriteten tog fram våren 2022. Vad innebär detta ur ett liberalt perspektiv? Vi tror inte att ensam är stark. Vi tror på samarbeten med våra invånare, med näringsliv och ideella organisationer och på ett aktivt samarbete mellan kommunens verksamheter. Då först kan vi skapa ett välmående Ängelholm för kommande generationer.