Skola och utbildning

Framtiden börjar i klassrummet

Skolan behöver vara en institution där varje elev får förutsättningar att lyckas. Där är vi inte i dag. Det ska inte spela någon roll var i Sverige du bor eller vilken bakgrund du har. Det börjar i förskolan och hela vägen upp till universitetet och forskarnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt liberala demokratiska samhälle – men vi behöver göra mer för att Sverige ska ha ett utbildningsystem i världsklass.

Läs mer om Liberalernas skolreformer på Liberalernas hemsida