Missa inte vårens studiecirkel!

På lördag 24 mars kl 10-12 fortsätter vår liberala studiecirkel,  i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler vid Stortorget. Studieledare är Jan-Erik Bengtsson som tagit fram en spännande diskussionscirkel kring hur vi bäst utnyttjar marken i Ängelholm.  Här är kommande program i studiecirkeln:

 
25 mars - markanvändning
1 april - kronoskogen och andra ortsnära grönområden
15 april - Småstaden Ängelholm

Medlemsmöte måndag 17 april

Vid  måndagens medlemsmöte i april kommer vi att diskutera hur vi på bästa sätt kan behålla småstadskaraktären i Ängelholm. Gäster denna kväll är kommunens nya stadsarkitekt samt planchefen som berättar om sina visioner.

Vi ses i L-lokalen den 17 april kl 18!

Här är alla datum för vårens medlemsmöten:

17 april
22 maj
12 juni

Här hittar du alla
nya förtroendevalda för 2023-2026

Se vilka liberaler som valts för mandatperioden 2023-2026 i Ängelholm

Detta är Liberalerna Ängelholm

Kommunfullmäktige

Charlotte Engblom (gruppledare)
Eric Sahlvall (ord ledamot)
Anita Rosén (ersättare)
Kerstin Lingebrant Vinka (ersättare)

L Styrelse Ängelholm 2023

Sonny Rosén, ordförande
Lena Ribbing,vice ordf
Lisbet Enbjerde
, kassör

Kerstin Lingebrant Vinka, sekreterare
Charlotte Engblom, ledamot/vice sekreterare
Gunnel Aidemark, ersättare

Jan-Erik Bengtsson, ersättare

Bli medlem!

Love is liberal!

Följ HBT-Liberalerna Syd och deras arbete i Skåne och Blekinge på deras Facebook-sida.