Nu kör vi igång igen!
Här är alla datum för höstens aktiviteter

 
30 SEPTEMBER kl 10-12.30

Studiecirkel "Den måttfulla staden", Jan-Erik Bengtsson och Eva Juneborg
STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLANS LOKAL

Hur kan Ängelholms småstadskaraktär bibehållas? Den måttfulla staden har en egen identitet att utgå från. Är huvudort i egen kommun. Innehåller grönska och närhet till vatten. Är rymligt byggd och lagom stor. Hur ska Liberalerna formulera vallöfte angående Den måttfulla staden Ängelholm?


4 OKTOBER KL 18
Mingel med Alliansen i M-lokalen. Därefter middag på ÄHLM Market för de som är intresserade.23 oktober KL 18, L-LOKALEN

Medlemsmöte. Gäst: Christer Sörliden (L), Helsingborgs sjukhusstyrelse

28 oktober

Skåneråd i Lund

4 NOVEMBER KL 10-12.30
Studiecirkel "Grundskolan", Kerstin Lingebrant Vinka,
STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLANS LOKAL

Skollag, läroplan och förordningar styr grundskolan. Ändå blir det skillnad mellan skolor. I Ängelholm har vi ett bra utgångsläge med bra skolor och engagerade vårdnadshavare . Liberalerna i Ängelholm har satt fokus på skolresultaten. Bäst klarar sig flickorna, men ingen har visat hur skolan ska utmana pojkarna. Det kommer att starta en grundskola med idrottsinriktning i kommunen. Detta efter ett Liberalt initiativ. Vad menar Liberalerna i Ängelholm med en bra skola för alla?


20 november KL 18, L-LOKALEN

Medlemsmöte kl 18. Gäst: Mats Nilsson, VD Ängelholmshem

25 november KL 10-12.30

Studiecirkel "Gymnasiet", Kerstin Lingebrant Vinka

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLANS LOKAL

Även gymnasieskolan styrs av lagar och förordningar. I Ängelholm finns den största kommunala gymnasieskolan i Familjen Helsingborg. Undervisningen bedrivs både på Rönneskolan och i Valhall Park. Sedan många år finns idrottsgymnasium i Ängelholm. Hur vill Liberalerna i Ängelholm utveckla gymnasieskolan?


7 december

Julavslutning

4 mars 2024

Årsmöte kl 18. Gäst: Olle Schmidt (L)

Detta är Liberalerna Ängelholm

Här hittar du våra
förtroendevalda för 2023-2026

Se vilka liberaler som valts för mandatperioden 2023-2026 i Ängelholm

Kommunfullmäktige

Charlotte Engblom (gruppledare)
Eric Sahlvall (ord ledamot)
Anita Rosén (ersättare)
Kerstin Lingebrant Vinka (ersättare)

L Styrelse Ängelholm 2023

Sonny Rosén, ordförande
Lena Ribbing,vice ordf
Lisbet Enbjerde
, kassör

Kerstin Lingebrant Vinka, sekreterare
Charlotte Engblom, ledamot/vice sekreterare
Gunnel Aidemark, ersättare

Jan-Erik Bengtsson, ersättare
Anders Hägelmark, ersättare

Bli medlem!

Love is Liberal!

Följ HBT-Liberalerna Syd och deras arbete i Skåne och Blekinge på deras Facebook-sida.