Vårens sista medlemsmöte måndag 12 juni

Här hittar du våra
förtroendevalda för 2023-2026

Se vilka liberaler som valts för mandatperioden 2023-2026 i Ängelholm

Detta är Liberalerna Ängelholm

Kommunfullmäktige

Charlotte Engblom (gruppledare)
Eric Sahlvall (ord ledamot)
Anita Rosén (ersättare)
Kerstin Lingebrant Vinka (ersättare)

L Styrelse Ängelholm 2023

Sonny Rosén, ordförande
Lena Ribbing,vice ordf
Lisbet Enbjerde
, kassör

Kerstin Lingebrant Vinka, sekreterare
Charlotte Engblom, ledamot/vice sekreterare
Gunnel Aidemark, ersättare

Jan-Erik Bengtsson, ersättare

Bli medlem!

Love is liberal!

Följ HBT-Liberalerna Syd och deras arbete i Skåne och Blekinge på deras Facebook-sida.