Nu drar vi igång valrörelsen
på allvar

(Valstugan öppnar 22 augusti på Stortorget)

Snart kommer vårt valmagasin i din brevlåda

Inför årets val har vi tagit fram ett valmagasin som distribueras ut till hushållen i Ängelholms kommun.

 
LÄR KÄNNA DINA LIBERALA KANDIDATER I ÄNGELHOLM, REGIONEN OCH PÅ RIKSPLANET
SÅ VILL VI GÖRA ÄNGELHOLM BÄTTRE
VÅRA VIKTIGASTE LÖFTEN TILL ÄNGELHOLMARNA

Fem löften för
ett bättre Ängelholm

1. Ängelholm ska vara en attraktiv kommun
Vi behöver växa med fler invånare och företag och bevara Ängelholms känsla av småstad.

2. Alla barn ska lyckas i skolan
Ängelholm ska erbjuda bra utbildning. Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Barn som behöver hjälp ska snabbt få rätt insatser av Elevhälsan.

3. Du ska kunna välja själv
Alla barn och föräldrar ska ha möjlighet att välja skola för att få den undervisning som bäst passar varje elev. Samma valfrihet ska gälla såväl vårdboende som hemtjänst.

4. Scen för alla och bra lokaler för Kulturskolan.
Det har dröjt allt för länge. Ängelholm behöver en professionell scen och Kulturskolan är allt för trångbodd. Nu måste vi börja bygga!

5. Bevara småstaden i centrum.
Klippanvägens förläning och Ängelholmspaketet är en viktig del av Ängelholms utveckling och bevarande av småstaden i centrum. Vi kommer därför oavbrutet arbeta vidare för att dessa färdigställs under nästa mandatperiod.

Tillsammans

Efter fyra år tillsammans i majoritet går vi ihop i Allians för Ängelholm i årets valrörelse. Du träffar oss alla i vår gemensamma valstuga på torget.

Kryssa en liberal
i valet 11 september


Charlotte Engblom-C:son

Jag vill att Ängelholm ska vara en kommun där alla kan bli sitt bästa jag. Ett av mina mål de kommande åren är att Kulturskolan får stora, anpassade lokaler och att vi äntligen får en riktig scen i Ängelholm.

Eric
Sahlvall

Jag vill att alla barn i Ängelholm ska få en bra utbildning och ett ordentligt föreningsliv. För mig är idrott, kultur och skola det absolut viktigaste för våra barn, och så även för alla generationer.

Anita
Rosén

De två viktigaste frågorna som jag vill realisera till 100% under nästa mandatperiod är Ängelholmspaketet och Idrottsskolan.

Kerstin
Lingebrant Vinka

En lyckad skolgång är en bra början för ett lyckligt liv. Därför är det viktigt att alla barn får det stöd som behövs för att utvecklas till sin fulla potential.

Sonny
Rosén

Ängelholms äldreomsorg ska präglas av trygghet, integritet och värdighet.  Därför vill jag att varje omsorgstagare ska ha sitt hemtjänstteam och att alla vårdboende har en egen läkare.

Jan-Erik
Bengtsson

Jag brinner för klimat och miljöfrågor och arbetar politiskt där jag driver frågor om rent vatten, jordbruksmark, solel, elektrifiering av transporter och biologisk mångfald.

Läs Liberalernas valmanifest

Här kan du ladda hem hela valmanifestet för Liberalerna 2022

Detta är Liberalerna Ängelholm

Kommunfullmäktige

Charlotte Engblom (gruppledare)
Eric Sahlvall (ord ledamot)
Anita Rosén (ord ledamot)
Sonny Rosén (ersättare)
Kerstin Lingebrant Vinka (ersättare)

L Styrelse Ängelholm 2022

Sonny Rosén, ordförande
Eric Sahlvall, vice ordförande
Lisbet Enbjerde, kassör/vice sekreterare
Kerstin Lingebrant Vinka, sekreterare
Charlotte Engblom, ledamot
Gunnel Aidemark, ersättare

Jan-Erik Bengtsson, ersättare
Lena Ribbing, ersättare

Bli medlem!

Love is liberal!

Följ HBT-Liberalerna Syd och deras arbete i Skåne och Blekinge på deras Facebook-sida.