Full fart i den blågröna politiken!

Här är vi!

Möt våra ledamöter i kommunfullmäktige: Charlotte Engblom, Eric Sahlvall, Anita Rosén, Kerstin Lingevall och Sonny Rosén i en kort presentation av oss och våra liberala tankar.
Fler filmer kommer, förhoppningsvis, inom kort.
Filmen är producerad av: Eric SahlvallOm drygt ett år är det val.
I Ängelholm har vi jobbat på intensivt under vår första halva av mandatperioden, men fortfarande återstår mycket att göra.
Den blågröna alliansen (L, C, M, KD och MP) har genomfört mycket i de olika nämnderna och för Liberalerna har flera av våra frågor fått ta stor plats.
Här är presenteras en del av allt det vi gjort sedan valet 2018:

KOMMUNSTYRELSEN
 • Rensat upp i de kommunala bolagen Ängelholmshem och Ängelholmslokaler.
 • Tillsammans med sex grannkommuner räddat Ängelholm Helsingborg Airport från nedläggning.
 • Infört en ny politisk organisation med mer insyn, kontroll och möjlighet till politisk påverkan.
 • Påbörjat arbetet med att få till stånd ett kallbadhus vid Klitterhus.
 • Tecknat avsiktsförklaring om hur Arenastaden ska utvecklas runt Catena Arena. Byggstart inom kort.
 • Naturturism projekt längs Rönneå ihop med fem andra kommuner i syfte att skapa norra Europas mest attraktiva laxfiske-destination.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
 • Ängelholmspaketet - Klippanvägens förlängning, ny cykel- och gångbro vid Haradal, utveckling av Stadsparken och utbyggnad av gång- och cykelnätet.
 • Reparerat Klitterhusbryggan och ökat tillgängligheten till stranden genom en strandmatta.
 • Antagit detaljplanen för Hälsohotellet.
 • Påbörjat ett stort antal nya detaljplaner för bostäder, verksamheter och offentlig service. Och arbetet för att göra det enklare att parkera i Ängelholms centrum.
FAMILJ OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
 • Beslutat om utbyggnad av förskolor och skolor. Nya grundskolor kommer byggas i Munka-Ljungby, på Adolfsfält samt på Fridhem.
 • Startat upp ett nytt fordonsprogram på gymnasiet, i nära samarbete med näringslivet.
 • Arbetat för en etablering av Internationella Engelska skolan på Fridhem.
 • Fler digitala lösningar som förenklar för eleverna och vårdnadshavarna, bl.a. app för sjukanmälningar.
 • Tagit fram en rapport, som ska ligga till grund för en handlingsplan, om hur vi ska säkra att fler elever går ut 9:an med godkända betyg.
NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH STÖD
 • Skapat fler äldreboendeplatser genom att hyra platser på Ärrarps Ängar.
 • Konverterat korttidsplatser till särskilt boende-platser. Denna åtgärd inklusive punkten ovan har inneburit att kösituationen i Ängelholms kommun ser bra ut.
 • Öppnat upp Lindhaga korttidsboende i januari 2020.
 • Nytt gruppboende på Nya Sommarsol i Vejbystrand.
 • Påbörjat renoveringsplan för kommunens samtliga boenden för äldre. Det första boendet stängs vid årsskiftet 20/21 för evakuering till nytt boende.
 • Påbörjat byggnation av gruppbostäder på Nya Saftstationen (Stationsområdet).
NÄMNDEN FÖR KULTUR, IDROTT OCH FRITID
 • Antagit nya regler för rättvisa och tydliga bidrag till kommunens föreningar och organisationer.
 • Modernisering av Järnvägens museum, bl.a. genom ny entré, ny teknik i hörsalen samt nytt tåg i parken.
 • Påbörjat renoveringen av Stadsbiblioteket (klart i december 2021).
 • Utökat antalet meröppna bibliotek i kommunen.
 • Utvecklat skateparken till en mötesplats för rörelse, lek och motion.
 • Ny minigolfbana vid Hembygdsparken
 • Handikappanpassning av Vejbybadet och Ugglehults badplats.
 • Medverkat till ny handlingsplan för ungdomsverksamheten i Rögle BK.
MILJÖ-OCH TILLSTÅNDSNÄMNDEN
 • Tagit upp kampen mot invasiva arter, t.ex. genom en kampanj mot jätteloka. Kommunen sponsrar staket för att få betesdjur längs med utsatta vattendrag.
 • Påbörjat arbetet med nya naturreservat. (Nöttaskogen)
 • Mer rättvis taxa för alkoholservering. Billigare taxa för krögare som ansöker via ny e-tjänst.
 • Kommunen tar över kontrollen över vatten för grus- och stentäkter från och med nästa år.

Sonny Rosén
Ordförande Liberalerna Ängelholm

Detta är Liberalerna Ängelholm

Lorem ipsum

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.

Lorem ipsum

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.

Lorem ipsum

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.


Kommunfullmäktige

Charlotte Engblom (gruppledare)
Eric Sahlvall (ordinarie ledamot)
Anita Rosén (ordinarie ledamot)
Sonny Rosén (ersättare)
Kerstin Lingebrant (ersättare)

Vår nya styrelse

Sonny Rosén, ordförande
Eric Sahlvall, vice ordförande
Charlotte Engblom, ord. ledamot
Lisbet Enbjerde, ord. ledamot
Kerstin Lingebrant, ord. ledamot
Weenda Tedvik, ersättare
Gunnel Aidemark, ersättare
Ulf Hiselius, ersättare


Love is liberal!

Följ HBT-Liberalerna Syd och deras arbete i Skåne och Blekinge på deras Facebook-sida.