Just nu har vi inga möten p g a Covid-19

Återkommer med besked så snart vi vet

Studiecirkeln

Tyvärr måste vårens studiecirkel ställas in då vi värnar om våra medlemmars hälsa. Men vi återkommer i höst!

Nyheter från riks

Nyamko Sabuni, Lina Nordquist och Barbro Westerholm presenterar fem liberala förslag för bättre svensk äldrevård:

• Eget team till varje hemtjänsttagare
• Nationell strategi för bättre bemanning och villkor
• Läkare på äldreboenden
• Forskning och ett nationellt centrum för äldreomsorg
• Språkkrav för äldreomsorgens personal


Nyamko Sabuni

Läs hela förslaget om förbättrade äldrevård här:
Förbättrad äldreomsorg.pdf

Lokala
NYHETER

2020-04-20
I förra veckan presenterade nämnderna sina budgetförslag för 2021. Vilka de slutliga ramarna blir för respektive nämnd är i nuvarande situation omöjligt att säga. Men förhoppningsvis kan de miljoner som staten skjutit till hjälpa oss att hålla igång kommunens verksamheter på samma nivå.

Detta är Liberalerna Ängelholm

Kommunfullmäktige

Charlotte Engblom (gruppledare)
Eric Sahlvall (ordinarie ledamot)
Anita Rosén (ordinarie ledamot)
Linus Eriksson (ersättare)
Kerstin Lingebrant (ersättare)

Vår nya styrelse

Sonny Rosén, ordförande
Eric Sahlvall, vice ordförande
Charlotte Engblom, ord. ledamot
Lisbet Enbjerde, ord. ledamot
Kerstin Lingebrant, ord. ledamot
Tomas Jingskog, ersättare
Gunnel Aidemark, ersättare


Love is liberal!

Följ HBT-Liberalerna Syd och deras arbete i Skåne och Blekinge på deras Facebook-sida.