Nästa medlemsmöte
Tisdag 3 maj kl 18

vi träffas i vår lokal på baksidan av Sparbanken

Nu tar vi tag i Kronoskogen

Vid måndagens kommunfullmäktige 28 mars godkändes planen för Kronoskogen och Nybroskogen. Planen ger direktiv för hur skogarna ska vårdas och hur vi på bästa sätt ska kunna erbjuda bra rekreationsmöjligheter för Ängelholms invånare. Bl a kommer vi att öka tillgängligheten genom bättre skyltning och bättre, mer torrskodda promenadstråk och fler rastplatser på lämpliga platser. Det finns också förslag på att utreda en mindre slinga för motionscykling, att ansluta Skåneleden söderut och att eventuellt skapa ett Naturrum vid Järnvägens museum.

Sonny Rosén,
Ordförande

Här hittar du alla mötesdatum för våren 2022

L Kalender 2022.pdf

Kommunfullmäktigelistan 2022

Vid årets första medlemsmöte valdes följande personer till vår fullmäktigelista i valet 2022:
 1. Charlotte Engblom
 2. Eric Sahlvall
 3. Anita Rosén
 4. Kerstin Lingebrant Vinka
 5. Sonny Rosén
 6. Gunnel Aidemark
 7. Jan-Erik Bengtsson
 8. Sven Aidemark
 9. Lina Miremark
 10. Hans Hammargren
 11. Ulf Hiselius
 12. Einar Fjellman
 13. Lisbet Enbjerde

Vi vill ha Kulturskolan och en ny scen
i det nya stadshuset!

Vid vårt extra medlemsmöte tisdagen den 15 februari togs beslutet att stödja förslaget att tillföra Kulturskolan och en ny professionell scen i det nya stadshuset. Anledningen till att Liberalerna gärna vill ha in Kulturskolan är att skolan idag har alldeles för små och dåligt funktionella lokaler. En ny professionell scen har diskuterats i många år i Ängelholm och därför vill vi gärna se att det nu äntligen blir verklighet. Genom att inrymma scen och Kulturskolan blir kostnaden också lägre än om en ny byggnad för detta måste ske.

Vid det extra medlemsmötet beslöt medlemmarna också att säga nej till bostadsprojektet Odensvalan som inlämnats som förslag utifrån detaljplanen på den f d Angela-tomten vid idrottsplatsen.

Detta är Liberalerna Ängelholm

Kommunfullmäktige

Charlotte Engblom (gruppledare)
Eric Sahlvall (ord ledamot)
Anita Rosén (ord ledamot)
Sonny Rosén (ersättare)
Kerstin Lingebrant (ersättare)

L Styrelse Ängelholm 2022

Sonny Rosén, ordförande
Eric Sahlvall, vice ordförande
Lisbet Enbjerde, kassör/vice sekreterare
Kerstin Lingebrant Vinka, sekreterare
Charlotte Engblom, ledamot
Gunnel Aidemark, ersättare

Jan-Erik Bengtsson, ersättare
Lena Ribbing, ersättare

Klicka så kommer du direkt till sidan

Bli medlem!

Love is liberal!

Följ HBT-Liberalerna Syd och deras arbete i Skåne och Blekinge på deras Facebook-sida.