Vi älskar Ängelholm!

Att bo och leva i Ängelholm innebär en fantastisk närhet till naturen med Rönneå, havet, de öppna landskapen, sjöarna och skogarna. Ängelholm är en attraktiv kommun med perfekt läge.

Men en ökande befolkning i Ängelholm innebär också ökade krav på service som nya skolor, förskolor, vårdboende och mycket annat. Därför är vi glada att vi under de senaste fyra åren har medverkat till att nya vårdboende byggs och renoveras för våra äldre, att nya förskolor och skolor öppnar runt om i kommunen och inte minst att vi snart börjar projekteringen av en ny kommunal skola med idrottsprofil ute vid Fridhem och Arenastaden (efter initiativ från Liberalerna). Och vi hoppas också att en ny scen snart ska vara verklighet och att fler kulturella mötesplatser skapas i kommunen.
Vi tycker om att Ängelholm växer. Men vi ska växa med omsorg och behålla vår känsla av småstad!

Charlotte Engblom Carlsson
(Gruppledare för L i kommunfullmäktige Ängelholm)


Fem liberala löften för ett ännu bättre Ängelholm

1. Ängelholm ska vara en attraktiv kommun

Vi behöver växa med fler invånare och företag och bevara Ängelholms känsla av småstad.

2. Alla barn ska lyckas i skolan

Ängelholm ska erbjuda bra utbildning. Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas kunskaps-mässigt och socialt. Barn som behöver hjälp ska snabbt få rätt insatser av Elevhälsan.

3. Du ska själv kunna välja

Alla barn och föräldrar ska ha möjlighet att välja skola för att få den undervisning som bäst passar varje elev. Samma valfrihet ska gälla såväl vårdboende som hemtjänst.

4. Scen  för alla -
och bra lokaler för Kulturskolan.

Det har dröjt allt för länge. Ängelholm behöver en professionell scen och Kulturskolan är allt för trångbodd. Nu måste vi börja bygga!

5. Bevara småstaden i centrum.

Klippanvägens förläning och Ängelholmspaketet är en viktig del av Ängelholms utveckling och bevarande av småstaden i centrum. Vi kommer därför oavbrutet arbeta vidare för att dessa färdigställs under nästa mandatperiod.