Därför älskar vi Ängelholm

I Ängelholm är naturen alltid när

Rönneå är något av det vackraste i hela Ängelholm. Den vill vi ska vara tillgänglig för alla. Med långa, sköna promenadstråk som är upplysta på kvällarna där alla tryggt kan flanera längs åkanten och emellanåt slå sig ner på en vacker parkbänk.

De populära stränderna vid havet och sjöarna vill vi fortsätta att tillgängliggöra för alla, oavsett om de besökande har barnvagn, rullator eller rullstol. Samma sak gäller för Kronoskogen och Nybroskogen som är två välbesökta fritidsområden mitt i stan.


Goda livsmiljöer skapar livsglädje

Vi liberaler vill skapa goda livsmiljöer där du ska trivas och må bra. Det gäller för staden, likaväl som våra tätorter och ute på landsbygden. Därför vill vi bygga med omsorg, hållbarhet och med människan i fokus. Och vi värnar om jordbruksmarken för kommande generationer.


Bra kommunikationer skapar nya mötesplatser

Genom Klippanvägens förlängning får ängelholmarna flera nya mötesplatser; den nya bron Himlavalvet, Växthustomten och den utökade grönskan i Stadsparken. Stationsområdet som sakta växer fram kommer att få flera små och stora mötesplatser och med närheten till Nybroskogen och Kronoskogen är naturen ständigt närvarande.

Trygghet ger frihet

Vi vill att det ska vara tryggt för våra skolbarn att cykla till skolan och att ingen ängelholmare ska känna sig osäker eller rädd för att gå ut. Därför är det viktigt att belysa stråk för både gående och cyklister och att det finns aktiviteter även på kvällarna i centrum för att locka restaurang- och kulturbesökare. Vi vill också att vår närpolis ska vara synliga och närvarande i hela kommunen, liksom kommunens fältarbetare och ideella föreningar.

Aktiv fritid ökar livskvalitén

Ängelholm har ett rikt föreningsliv och ett brett och varierande utbud. Det är bra för folkhälsan och ökar Ängelholms attraktivitet. Satsningen på Aktivitet Förebygger för alla 4:e och 6:e-klassare har blivit en succé, vilket uppmärksammades stort på Idrottsgalan i år och är nu på väg att starta på fler platser i Skåne. Den 1 september 2022 öppnade vi Fritidsbanken tillsammans med föreningslivet där alla, utan kostnad, kan låna tillbehör för att prova olika idrotter. De senaste åren har vi förbättrat tillgängligheten i Kronoskogen och på våra badplatser, upprustat och byggt nya omklädningsrum, utvecklat befintliga idrottsanläggningar och stöttat föreningslivet med miljoner.