Kontakta din politiker

Här hittar du namnen på alla våra förtroendevalda och deras uppdrag.
För kontaktuppgifter gå in på Ängelholms kommuns hemsida eller mejla angelholm@liberalerna.se så skickar vi dina frågor vidare.

Charlotte
Engblom

Kommunfullmäktige, gruppledare
Kommunstyrelsen, ersättare
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid, ordförande
Styrgruppen för politisk organisation
Kommunförbundet Skåne
Vänortskommittén
Regionfullmäktige, ersättare

E-post:
charlotte.engblom@liberalerna.se

Eric
Sahlvall

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott), ersättare
Nämnden för kultur, idrott och fritid, ersättare
Styrgruppen för fastigheter
Styrgruppen för Stationsområdet
Arenabolaget

Anita
Rosén

Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsnämnden 
SBN AU (Samhällsbyggnads-nämndens arbetsutskott)

Kerstin
Lingebrant Vinka

Kommunfullmäktige, ersättare
Lärande och familj, ersättare
Kommunförbundet Skåne, ersättare
Ängelholmshem, ledamot
Borgerlig vigselförrättare/
partnerskapsförrättare

Sonny
Rosén

Kommunfullmäktige, ersättare Nämnden för omsorg och stöd,
1:e vice ordförande

Bjäre kraft ek förenings styrelse, ersättare
Styrgruppen politisk organisation, ersättare
Ängelholmslokaler, ledamot

Gunnel
Aidemark

Lärande och Familj, ledamot
LoF AU, ledamot (Lärande och Familjs arbetsutskott)

Sven
Aidemark

Samhällsbyggnadsnämnden, ersättare

Hans Hammargren

Valnämnden, ordförande

Simon
Ericsson

Valnämnden, ersättare

Lisbet
Enbjerde

Kommunrevisionen

Jan-Erik Bengtsson

Beredning 2
Miljö-och Tillståndsnämnden

Tomas
Jingskog

Nämndeman