Kontakta din politiker

Här hittar du namnen på alla våra förtroendevalda och deras uppdrag.
För kontaktuppgifter gå in på Ängelholms kommuns hemsida eller mejla angelholm@liberalerna.se så skickar vi dina frågor vidare.

Charlotte
Engblom

Kommunfullmäktige, gruppledare
Kommunstyrelsen, ordinarie
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid,
1:e vice ordförande
Kommunfullmäktiges beredning 2,
ordförande
Vänortskommittén, ordinarie
E-post:
charlotte.engblom@liberalerna.se

Eric
Sahlvall

Kommunfullmäktige, ordinarie

Anita
Rosén

Kommunfullmäktige, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kerstin
Lingebrant Vinka

Kommunfullmäktige, ersättare
Lärande och familj, ordinarie
Ängelholmshem, ersättare
Borgerlig vigselförrättare/
partnerskapsförrättare

Sonny
Rosén

Kommunfullmäktige, ersättare
Nämnden för omsorg och stöd, ordinarie

Arbetsmarknadsnämnden,
1:e vice ordförande

Överförmyndarnämnden, ordförande

Gunnel
Aidemark

Lärande och Familj, ersättare
Arbetsmarknadsnämnden, ersättare

Jan-Erik
Bengtsson

Miljö- och Tillståndsnämnden

Sven
Aidemark

Samhällsbyggnadsnämnden, ersättare

Lisbet
Enbjerde

Revisionen