Kontakta din politiker

Här hittar du namnen på alla våra förtroendevalda och deras uppdrag.
För kontaktuppgifter gå in på Ängelholms kommuns hemsida eller mejla angelholm@liberalerna.se så skickar vi dina frågor vidare.

Charlotte Engblom

Kommunfullmäktige, gruppledare
Kommunstyrelsen, ersättare
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid, ordförande
Styrgruppen för politisk organisation
Kommunförbundet Skåne
Vänortskommittén
Regionfullmäktige, ersättare

E-post:
charlotte.engblom@liberalerna.se

Eric Sahlvall

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott), ersättare
Nämnden för kultur, idrott och fritid, ersättare
Styrgruppen för fastigheter
Styrgruppen för Stationsområdet
Arenabolaget

Anita Rosén

Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsnämnden 
SBN AU (Samhällsbyggnads-nämndens arbetsutskott)

Linus Eriksson

Kommunfullmäktige, ersättare
Nämnden för omsorg och stöd, ersättare
Beredning 1

Kerstin Lingebrant

Kommunfullmäktige, ersättare
Lärande och familj, ersättare
Kommunförbundet Skåne, ersättare
Borgerlig vigselförrättare/
partnerskapsförrättare

Sonny Rosén

Nämnden för omsorg och stöd,
1:e vice ordförande

Bjäre kraft ek förenings styrelse, ersättare
Styrgruppen politisk organisation, ersättare

Gunnel Aidemark

Lärande och Familj
LOF AU (Lärande och Familjs arbetsutskott)

Lina Miremark

Miljö- och tillståndsnämnden

Hans Hammargren

Valnämnden, ordförande

Lisbet Enbjerde

Kommunrevisionen

Jan-Erik Bengtsson

Beredning 2

Sven Aidemark

Samhällsbyggnadsnämnden, ersättare

Simon Ericsson

Valnämnden, ersättare

Thomas Jingskog

Nämndeman