Fem snabba åtgärder
för
en hållbar social och klimatsmart miljö
i Ängelholm

 
 1.   Bygg alla nya fastigheter med solpaneler
  Och utnyttja möjligheten till solkraft på alla tak i kommunen för att göra Ängelholm självförsörjande på el. 

 2. Gör det enkelt att ladda alla transportmedel, från sparkcykel till lastbil
  Påskynda laddinfrastrukturen för el vid P-platser och uppställningsplatser.

 3.  Inrätta jordbruksreservat för att skydda jordbruksmarken
  Genom att säkra jordbruksmarken säkrar vi också vår matproduktion.

 4.  Koppla samman området Hälsostaden med vår underbara natur
  Ta tillvara närheten till Kronoskogen och utveckla tillgängligheten för att skapa läkande omgivningar.

 5. Förstärk demokratin genom byråd och en kunskapsfrämjande skola
  Dialog med invånarna och rätt möjligheter för alla våra barn och unga att klara sin utbildning stärker och utvecklar vår demokrati.

Liberalerna i Ängelholm värnar om Skäldervikens vatten,
våra sjöar och vattendrag.

Men vår miljöpolitik handlar om betydligt fler områden.


" Vi tvekar inte när det gäller att fatta obekväma men nödvändiga beslut som innebär att den som smutsar ner också ska betala mer och vi värnar hav och vattendrag, skyddsvärd skog, jordbruksmarken och den biologiska mångfalden.

Jan-Erik Bengtsson, Gröna Liberaler