Våra förtroendevalda 2023-2026

Här hittar du alla Liberalernas förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder, beredningar och styrelser m m.

Kommunfullmäktige

Charlotte Engblom (gruppledare)

Eric Sahlvall/Anita Rosén
Kerstin Lingebrant, ersättare

Kommunstyrelsen

Charlotte Engblom

Lärande & familj

Kerstin Lingebrant Vinka
Gunnel Aidemark, ersättare

Nämnden för omsorg och stöd

Sonny Rosén
Jan Sewring, ersättare

Samhällsbyggnads-nämnden

Anita Rosén

Sven Aidemark, ersättare

Kultur, idrott och fritid

Charlotte Engblom,
1:e vice ordförande

Lina Miremark, ersättare

Miljö- och tillståndsnämnden

Jan-Erik Bengtsson

Arbetsmarknads-nämnden

Sonny Rosén, 1:e vice ordf
Jan Sewring, ersättare

Överförmyndar-nämnden

Sonny Rosén, ordförande
Jan Sewring, ersättare

KF-Beredning 1

Lena Ribbing

KF-Beredning 2

Charlotte Engblom, ordförande

Revisionen

Lisbet Enbjerde

Ängelholmshem


Kerstin Lingebrant, ersättare

Ängelholms
Stadshus

Charlotte Engblom, ersättare

Borgerlig vigselförättare

Kerstin Lingebrant Vinka

Vänortskommittén


Charlotte Engblom

Kommunförbundet Skåne

Charlotte Engblom, ersättare

Valnämnden


Lena Ribbing

Bjäre kraft, ek fören


Kerstin Lingebrant Vinka

Södra  sjukhus-området utveckling

Kerstin Lingebrant Vinka

Ängelholms Fastighetsstruktur

Kerstin Lingebrant Vinka