Demokratin måste försvaras!

I många länder världen över ser vi hur den personliga friheten inskränks på olika sätt. Detta kan vi aldrig acceptera.

Liberalismen är en frihetsrörelse

Det hörs redan på själva ordet, från latinets "liber" som betyder fri. Det Liberala partiet bildades ur kampen för rösträtt för alla kvinnor och män. Tanken att varje människa ska få växa på egna villkor och ta ansvar för sig själv och sina medmänniskor har sedan dess varit grunden för all liberal politik.

Liberaler har alltid tagit strid för varje människas möjlighet att styra över sitt eget liv. Det var därför vi en gång kämpade för rösträtten, mot nazismen och kommunismen och för hbt-rättigheter och jämställdhet. Och det är därför vi slåss idag för den personliga assistansen, en riktigt bra skola och mot hedersförtryck." Pojkvänner kommer och går.
Akademiska poäng består"

Liberala Kvinnor