Blågrön majoritet i Ängelholm 2018-2022

I sista sekund förändrades förutsättningarna för den kommande budgeten vilket innebär att det blir en skattehöjning nästa år. Onsdagen den 14 november 2018 presenterades den blågröna majoritetens förslag på budget i kommunstyrelsen och måndagen den 19 november antogs den blågröna budgeten i Kommunfullmäktige.

Läs artikeln i HD/NST om budgetförslaget här

Trots stigande kostnader och minskade skatteintäkter blir det mer pengar till välfärden än vad som presenterades i förvaltningens budgetförslag för 2019.


Det blågrönas styrets politiska inriktningsdokument presenterades för pressen den 15 oktober, samma dag som nya kommunfullmäktige installerades.

Läs artikeln på webben här

Onsdagen 26 september blev det klart att Alliansen och Miljöpartiet går samman för att styra Ängelholm i majoritet de kommande fyra åren.

Läs artikeln på webben här

Allians för Ängelholm

Den 9 september 2017 – på dagen ett år före valdagen samlades ledamöter från Alliansen för att stärka banden mellan våra partier och ta ett gemensamt avstamp i arbetet med Alliansens valplattform. Den 18 maj 2018 presenterades vårt gemensamma valmanifest "Tillsammans för Ängelholm".


Ladda ner Alliansens valmanifest här


Allians-Nyheter:

Nu är valstugan byggd och klar för leverans!
Lördagen den 18 augusti kl 12 öppnar vi upp Alliansens gemensamma valstuga på Stortorget i Ängelholm. Här hittar du varje dag fram till valet politiker från alla partier i Alliansen som kan ge svar på dina frågor. Välkommen!


I samband med Företagardagarna på Lindab Arena presenterade Alliansens gruppledare det gemensamma valmanifestet - Tillsammans för Ängelholm som omfattar fem viktiga löften:

1. Mer samarbete för ordning och reda i Ängelholms kommun.
2. Alliansen ska ta tag i de stora frågorna (Biblioteket, stranderosionen och infrastrukturen).
3. Värna om och utveckla Ängelholms sjukhus och Hälsostaden.
4. Mer valfrihet i välfärden
5. Ansvar för dina skattepengar

Läs artikeln i HD/NST här

Alliansens svar på badbrygg-skandalen

I HD/NSTs webbupplaga från måndagskvällen den 23 april kan man läsa om organisationen Företagarnas upprop där de i skarpa ordalag fördömer kommunen för att bryggan inte står klar till sommaren. Liberalerna och övriga partier i Alliansen håller fullständigt med. I ett svar til Företagarna (med kopia till kommunens diarium) skriver vi följande:

Till Företagarna Ängelholm

Urklipp ur HD/NST webbsida 23 april 2018.
Vi, den politiska oppositionen i Ängelholms kommun, instämmer i den kritik som Företagarna riktar mot kommunens hantering av byggandet av en ny badbrygga vid Klitterhus.
 
Redan i januari 2017, kort efter stormen Urds framfart, lämnade Allians för Ängelholm in ett initiativ (dnr 2017/109) till kommunstyrelsen med krav på ombyggnation av Klitterhusbryggan under 2017. Efter att vår skrivelse behandlats stod det klart att en ny badbrygga inte skulle komma till stånd under 2017. Beskedet var dock att en ny stormsäker brygga skulle invigas till badsäsongen 2018.
 
Så kommer inte att ske. Det senaste beskedet från kommunorganisationen är att bryggan ska färdigställas under 2019 – två badsäsonger senare!
 
Vi förstår och delar den frustration som Företagarna ger uttryck för i en skrivelse den 18 april. Vi är övertygade om att många ängelholmare känner likadant och ifrågasätter såväl kommunens förmåga att hantera denna typ av projekt som förklaringen till varför situationen nu är som den är.
 
Om Ängelholms kommun menar allvar med sina ansträngningar att stärka turismen och besöksnäringen måste denna fråga tas på allvar. Bryggan är symbolisk och dess nuvarande status drar ett löjets skimmer över kommunens ambition att göra stränderna till ”dragare” och besöksanledningar.
 
Vi ställer oss samtidigt frågande till var det politiska ledarskapet finns? Varför har Socialdemokraterna inte tagit ansvar för bryggans färdigställande? Varför skickar S fram tjänstemän för att ta den mediala smällen? Kommunorganisationen har redovisat ett antal omständigheter för varför bryggan inte kan färdigställas, det fråntar dock inte det styrande partiet från ansvar!
 
Ängelholms kommun behöver höja ambitionen i frågor som rör näringsliv, företagande och entreprenörskap i allmänhet och besöksnäringen i synnerhet. Ängelholm har länge haft ett gott företagsklimat, men har på senare år tappat mark. Det är en utveckling som en ny politisk majoritet i Ängelholms kommun måste vända. Det kommer vi driva på för inför och efter valet den 9 september.
 
Ängelholm 2018-04-23
 
Robin Holmberg (M)
Liss Böcker (C)
Charlotte Engblom (L)
Linda Persson (KD)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)

Här nedanför kan du ladda upp texten i sin helhet:

Avsiktsförklaring inlämnad 18 december 2017
 
Allians för Ängelholm – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt Kristdemokraterna – och Miljöpartiet tillkännager genom denna avsiktsförklaring ambitionen att i samverkan styra Ängelholms kommun fram till och med mandatperiodskiftet 2018-2022. Ängelholms kommun behöver politisk stabilitet och återupprättat förtroende för politikens möjligheter att leda och utveckla vår kommun. Alliansen och Miljöpartiet ämnar därför genom valteknisk samverkan vilande på 25 mandat i kommunfullmäktige bilda majoritets-styre i kommunstyrelse, nämnder, styrelser och beredningar.
Bakgrunden till detta ställningstagande är att nuvarande S-ledda styre misslyckats med uppgiften att leda och styra Ängelholms kommun. I november antog kommunfullmäktige Alliansens budget och därefter har Socialdemokraternas samarbetsparti splittrats. Stödet i kommunfullmäktige – varpå styrets parlamentariska legitimitet vilar – har därmed försvunnit. Alliansen och Miljöpartiet anser därför att en annan majoritet bör beredas chansen att leda kommunen resterande del av mandatperioden.
 
Alliansens och Miljöpartiets styre tar sin utgångspunkt i att genomföra av kommunfullmäktige fattade beslut – främst budget 2018 – och i övrigt förvalta Ängelholms kommun på ett ansvarsfullt sätt fram till det att väljarna i september 2018 ges möjlighet att åter ta ställning till vilken koalition som ska styra Ängelholms kommun. Vår samverkan innebär också att våra fem partier på gemensamma gruppmöten diskuterar ärenden innan beslut fattas i respektive styrelse/nämnd samt att alla i fullmäktige representerade partier ges möjlighet att delta i kommunstyrelsens beredningsarbete genom en så kallad gruppledarberedning.
 
Utöver denna avsiktsförklaring vilar Alliansens och Miljöpartiets samarbete på en överenskommelse om hur platserna i kommunstyrelse, nämnder, styrelser och beredningar ska fördelas.

Ängelholm 2017-12-18
 
För respektive parti
 
Robin Holmberg (M)
Liss Böcker (C)
Eva Kullenberg (L)
Linda Persson (KD)
Anne-Marie Lindén (MP)

På måndagskvällen den 20 november stod det klart, efter flera timmars debatterande, att Socialdemokraterna nu måste följa Alliansens budget för 2018. Eller avgå.
Läs artikeln i HD/NST från budgetdebatten här
Läs artikeln "S uppmanas överväga avgång efter budgetnederlag"

Ladda ner Alliansens budget som pdf här nedanför

Alliansen presenterade sin vision för Parkskolan vid ett pressmöte
25 oktober.
Här kan du läsa artikeln i HD/NST och ladda ner Alliansens presentationsmaterial.

Alliansens arbetsgrupper

Arbetsgruppernas syfte är att, inom ramen för fem politikområden, fastslå och prioritera gemensam allianspolitik. Det underlag som grupperna enas kring utgör underlag för den valplattform som Allians för Ängelholm går till val på 2018.

1: Utbildning, entreprenörskap och företagande - leds av M
2: Seniorpolitik (livskvalitet för seniorer, vård och omsorg, boende) - leds av L
3: Hela Ängelholms kommun ska leva (infrastruktur, bostäder, landsbygd) - leds av M
4: Livskvalitet i Ängelholms kommun (kultur, idrott och fritid, trygghet) - leds av KD
5: Miljö och hållbarhet (naturvård, vatten, stränder) - leds av C


Ett år före valet ...
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Eva Kullenberg (L) vid Alliansens kick off på stadshuset den 9 september 2017- ett år före valet.
Allianskampanj på stan lördagen den 9 september 2017 - ett år före valet. Visst ser vi taggade ut!