Tillsammans vill vi

• Driva ett borgerligt styre i Ängelholm
• Färdigställa kommunens skolprojekt
• Genomföra Ängelholmspaketet
• Att hela Ängelholms kommun ska leva och utvecklas
• Värna människors rätt att välja - stärk valfriheten!
• Att Ängelholm blir en miljökommun att räkna med
• Utveckla det lokala företagsklimatet