Våra förtroendevalda

Här hittar du alla Liberalernas förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder, beredningar och styrelser m m.

Kommunfullmäktige

Charlotte Engblom (gruppledare)

Eric Sahlvall
Anita Rosén
Linus Eriksson, ersättare
Kerstin Lingebrant, ersättare

Kommunstyrelsen

Eric Sahlvall
Charlotte Engblom, ersättare


KSAU

Eric Sahlvall, ersättare.

Lärande & familj

Gunnel Aidemark,
Kerstin Lingebrant, ersättare

LOF AU

Gunnel Aidemark

Nämnden för omsorg och stöd

Sonny Rosén, 1 :e vice ordf
Linus Eriksson, ersättare

Samhällsbyggnads-nämnden

Anita Rosén

Sven Aidemark, ersättare

SBN AU
Anita Rosén

Nämnden för kultur, idrott och fritid

Charlotte Engblom, ordförande
Eric Sahlvall, ersättare

Miljö- och tillståndsnämnden

Lina Miremark

Valnämnden

Hans Hammargren, ordförande
Simon Ericsson, ersättare

Revisionen

Lisbet Enbjerde

KF-Beredning 1

Linus Eriksson

KF-Beredning 2

Jan-Erik Bengtsson

Borgerlig vigselförättare

Kerstin Lingebrant

Ängelholmshem/
Ängelholmslokaler

Vakant

Arenabolaget

Eric Sahlvall

Bjäre kraft ek fören.

Sonny Rosén, ersättare

Vänortskommittén

Charlotte Engblom

Kommunförbundet Skåne

Charlotte Engblom, ordinarie
Kerstin Lingebrant, ersättare

Nämndeman

Thomas Jingskog